Ա․ Միկոյան շենքեր

Կառուցվել է 2009-2010թթ։ Ունի 30500քմ բնակելի  և 3500քմ հասարակական տարածքներ, մոտ 1 հա բնակելի տարածք, կանաչապատ պուրակ և խաղային հրապարակ։