Թեղուտ

Թեղուտ

2012-2013թթ․ կատարվել են Թեղուտի տեխնիկական ջրամատակարարման և պոչամբարի ջրահեռացման խողովակաշարերի շին․ հավաքակցման աշխատանքներն ամբողջությամբ։