«ԻՐԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԳԱԶԱՏԱՐ

Կատարվել է 70կմ գազատարի շին․հավաքակցման աշխատանքները ռելիեֆային ամենաբարդ հատվածներում։