«ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ»

Կատարվել է կից մասնաշենքի կառուցումը ամբողջությամբ և գլխավոր մասնաշենքի երեսապատման աշխատանքները։