Գազատար

2013-2014թթ․ կառուցվել է Վրաստանի սահմանից 4.9 կմ D720մմ գազատարի խողովակաշարի կառուցման աշխատանքները ռելիեֆային ամենաբարդ պայմաններում։ Կատարվել են օդային անցումներ միջպետական ավտոմայրուղու և Դեբետ գետի վրայով։